Warning: unlink(/home/hibasno/public_html/media/lazybackup_checkfile.1406070000) [function.unlink]: Permission denied in /home/hibasno/public_html/plugins/system/lazybackup.php on line 74

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /home/hibasno/public_html/media/lazybackup_checkfile.1600815600 because Permission denied in /home/hibasno/public_html/plugins/system/lazybackup.php on line 77
HMS
  • HIB
  • HIB
  • HIB
  • HIB

VAKT SERVICE
INDUSTRIBEREDSKAP

Når tiden er knapp
RING 35 92 22 28
HMS PDF Skriv ut E-post
Helse-, miljø- og sikkerhetspolicy for Herøya Industripark
Herøya Industripark har som mål å være en av landets beste industriparker innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). For å oppnå dette må alle virksomheter ved industriparken stille høye etiske krav og vise åpenhet og etterrettelighet i HMS-arbeidet.

hms
Om miljø og sikkerhet til omgivelsene
Herøya Industripark skal være en god nabo. Det kan kun oppnås ved at virksomhetene blir drevet på en slik måte at det ikke legges begrensinger på annen aktivitet eller bruk av naturen, og at virksomhetene ikke får klager fra nabolaget.

Om helse, miljø og sikkerhet intert i virksomhetene
Virksomhetene ved Herøya Industripark skal arbeide systematisk med å forebygge skader og sykdom blant ansatte. Målet er at alle skal sikres et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Om ressursbevissthet
Virksomhetene ved Herøya Industripark skal utvikle, bygge og drive virksomhet med tanke på effektiv utnyttelse av energi og råvarer. Det skal arbeides for at avfallsstoffer, produkter og mellomprodukter resirkuleres eller gjenbrukes i størst mulig utstrekning. Der hvor gjenbruk eller resirkulering ikke kan gjennomføres, skal det sørges for sikker destruksjon eller deponering av avfall.

Om ansvar
Virksomhetene er ansvarlig for HMS-arbeidet innen sitt ansvarsområde. HMS-problemer skal fortrinnsvis løses innen den enhet der de oppstår.
Om de ansatte
Virksomhetene skal arbeide aktivt for å øke organisasjonens bevissthet om HMS-spørsmål, samt aktivt styrke de ansattes medvirkning i HMS-arbeidet.

Om informasjon
Virksomhetene ved Herøya Industripark skal vise åpenhet i sitt arbeid med HMS-forhold slik at samfunnet skal kunne ha tillit til industriparken.
 
RocketTheme Joomla Templates