Warning: unlink(/home/hibasno/public_html/media/lazybackup_checkfile.1406070000) [function.unlink]: Permission denied in /home/hibasno/public_html/plugins/system/lazybackup.php on line 74

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /home/hibasno/public_html/media/lazybackup_checkfile.1600815600 because Permission denied in /home/hibasno/public_html/plugins/system/lazybackup.php on line 77
Vakt Service Industriberedskap - totalleverandør av industriverntjenester
  • HIB
  • HIB
  • HIB
  • HIB

VAKT SERVICE
INDUSTRIBEREDSKAP

Når tiden er knapp
RING 35 92 22 28
Vakt Service Industriberedskap - totalleverandør av industriverntjenester


Vakt Service Industriberedskap AS leverer industrivern og utrykningstjenester til Herøya industrivernområde. Vaktservice Industriberedskap AS ble etablert som eget industrivernorganisasjon i mai 1958, da som egen avdelig i Norsk Hydro.
Selskapet ble etablert som eget AS i 2005, og eies i dag av Yara, Norsk Hydro og Vakt Service AS, (1/3 hver).
I tillegg til lovpålagte industrivernkrav, utfører Vakt Service Industriberedskap også andre oppgaver som adgangskontroll, overvåking av porter, betjening av havneporten på dagtid, vaktrunder og sikkerhetsopplæring.

VIB as driver en ikke ubetydelig kurs og opplæringsvirksomhet med vekt på industrivern, førstehjelp, HMS m.m., og leverer kurser også til bedrifter som lokalisert utenfor Herøya og Telemark.

Selskapet selger også tjenester som omfatter funksjonstesting av slukkeanlegg, entringsvakthold, øvelse av redningsstab, ambulanseoppdrag, redningsoppdrag på sjø og oljevernberedskap.
Virksomheten har 29 ansatte tilknyttet Herøya Industriparks stående beredskapsstyrke og skal bl.a. etterkomme industriens behov til et kvalitativt godt og kostnadseffektivt industrivern. Det øves å trene kontinuerlig for at styrken hele tiden skal være beredt til å takle en evt. hendelse.

Vakt Service Industriberedskap er samlokalisert, i eget bygg ved hovedinngangen til Herøya Industripark, med Porsgrunn Brannvesen. Enhetene samarbeider på flere områder.

Vår målsetting er at Vakt Service Industriberedskap as skal være den prefererte leverandør av og samarbeidspartner vedr. industriberedskap, med engasjerte og nysgjerrige medarbeidere som forstår og kan industriens behov.

 
RocketTheme Joomla Templates